Välkommen till OGU-dagarna i Eksjö 30-31 mars 2020

Årets tema:
Endometrios

Varmt välkomna till Eksjö i mars 2020 för att fördjupa er i endometrios, träffa ST-kollegor från hela landet samt delta i OGUs årsmöte.

OGU-dagarna 2020 kommer vara två dagar med fokus på endometrios – en sjukdom som drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder, men där det länge saknats både kunskap och resurser för att kunna ge bästa möjliga vård. Målet är att både gå igenom sjukdomsmekanismer, diagnostik och behandling men även lyfta blicken och diskutera multidisciplinärt samarbete, patientperspektivet och etiska aspekter framför allt avseende skillnader i resurser och tillgång till högspecialiserad vård i landet.

Vi ser också mycket fram emot att få visa upp Eksjö – den unika trästaden! Konferensen och festmiddagen äger rum på Eksjö Stadshotell, ett stenkast från Gamla stan som är ett av landets bästa exempel på en bevarad sammanhållen trästad och en unik kulturskatt. Här kan man strosa över kullerstensgatorna och känna historiens vingslag bland unika byggnadsminnen från 1600-1800-talen. I Eksjö är det aldrig mer än några minuter till naturen och för den som vill ut i friska luften är det nära till fina löp- och promenadstråk.

Under årsmötet på tisdagen kommer bland annat OGUs nya styrelse väljas in. Utöver det vetenskapliga programmet kommer OGU-symposiet arrangeras med genomgång av resultaten av OGU-enkäten, som vartannat år kartlägger ST-läkarnas arbets- och utbildningsmiljö.

Anmälan öppnas under senhösten 2019 och komer att finnas under fliken anmälan!

Varmt välkomna önskar organisationskommittén i Eksjö