SCHEMA OGU-DAGARNA 2020 WEBINAR

Måndag 30/3

Kl. 08.00 – 08.15 Välkomna och introduktion
Kl. 08.15 – 09.00 Föreläsning: Vad är endometrios respektive svår dysmenorré?
Anna-Sofia Melin ”@endometriosdoktorn”, specialistläkare i gynekologi/obstetrik och ordförande i Endometrios-ARG
Kl. 09.00 – 09.30 Föreläsning: Samsjuklighet vid endometrios
Anna-Sofia Melin
Kl. 09.30 – 10.30 OGU:s Årsmöte inkl OGU-enkäten
OGU-styrelsen
Kl. 10.30 – 10.45 PAUS
Kl. 10.45 – 11.30 Föreläsning: Kirurgisk diagnostik/behandling
Margita Gustavsson, överläkare obstetrik/gynekologi
Kl. 11.30 – 12.15 Föreläsning: Smärta i akut och kroniskt perspektiv
Annica Rhodin, överläkare vid Smärtcentrum Akademiska Sjukhuset Uppsala samt anställd vid Endometriosteamet Huddinge
Kl. 12.15 – 13.30 LUNCH
Kl. 13.30 – 14.15 Föreläsning: Vad har vi i vår ”verktygslåda”? Medicinsk behandling
Matts Olovsson, professor och överläkare i gynekologi/obstetrik vid Uppsala Universitet
Kl. 14.15 – 15.00 Föreläsning: Nationella riktlinjer/kvaliteten på vården
Matts Olovsson
Kl. 15.00 – 15.15 PAUS
Kl. 15.15 – 16.00 Föreläsning: Paramedicinskt perspektiv på bäckensmärta
Bäckensmärtenheten Linköping
Kl. 16.00 – 16.45 Endometrios ur ett patientperspekiv
Endometriosföreningen