Program

Måndag 8 april (preliminärt)

Kl: 08.30-09.00 Registrering med fika

Övervikt vid graviditet och förlossning – Obstetriker Marie Blomberg
Graviditetsdiabetes – Obstetriker Helena Fadl
Träning under graviditet och efter förlossning – Fysioterapeut Cecilia Fridén
Rökning och alkohol vid konception, graviditet och amning – ST-läkare obstetrik Lovisa Brehmer
Motiverande samtal – Specialistläkare lungmedicin Matz Larsson

Kl: 16.00-18.00 Social aktivitet, Spökvandring på slottet
Kl: 19.00 Middag på Restaurang Umami

Tisdag 9 april (preliminärt)

Ångest och depression vid graviditet – Psykiater Marie Bendix
OGUs årsmöte
PTSD och psykisk ohälsa hos gravida – Obstetriker Lena Holzman
Juridiska aspekter vid psykisk ohälsa och/eller missbruk och graviditet – Jurist Ulrika Sandén
OGU-symposium ”Hur ska doktorn orka?” – Psykiater Marie Åsberg
Paneldebatt – sectio på humanitär indikation, när är det rätt? –  Obstetriker Ellika Andolf med flera

Kl: 15.30-15.45 Avslutning