Partners

Här ser ni våra partners som gör det möjligt för oss att genomföra OGU-dagarna i Eksjö 2020. Under kaffe- och lunchpauserna kommer ni att kunna besöka våra utställare på konferensdagarna i Eksjö.: