Information

Tema: Partus normalis
Datum: 19-20 april 2021
Plats: Digital konferens via ZOOM
Anmälan och bokning: Vänligen se separat flik.

OGU

Obstetriker och gynekologer under utbildning, OGU, är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Mer information om OGU finns på www.ogu.se.

OGU-dagarna arrangeras årligen som en tvådagars utbildningskonferens riktad till ST-läkare. Konferensen brukar besökas av ca 100 deltagare. Det är ett mycket uppskattat arrangemang som anordnas av lokala ST-läkare. Man får utöver det vetenskapliga programmet träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Under dessa dagar hålls även OGUs årsmöte. På grund av pandemin hålls OGU-dagarna 2021 digitalt.

Varmt välkomna att delta hemifrån! önskar ST-läkarna på lasarettet i Ystad

SOCIAL AKTIVITET
Vi funderar över hur vi kan göra hela konferensen så social som möjligt efter förutsättningarna.
Det finns förslag på pausaktiviteter etc. Mer info kommer.

Varmt välkomna! önskar ST-läkarna på Lasarettet i Ystad.