Information

Tema: Partus normalis
Datum: 19-20 april 2021
Plats: Ystad Saltsjöbad, Ystad. Titta gärna in på www.ysb.se
Boende: Vi har förbokat rum på Ystad Saltsjöbad.
Middag och fest: Ystad Saltsjöbad
Anmälan och bokning: Vänligen se separat flik.

OGU

Obstetriker och gynekologer under utbildning, OGU, är en intresseförening inom SFOG. OGU riktar sig till underläkare, ST-läkare och nyblivna specialister upp till två år efter uttaget specialistbevis. Mer information om OGU finns på www.ogu.se.

OGU-dagarna arrangeras årligen som en tvådagars utbildningskonferens riktad till ST-läkare. Konferensen brukar besökas av ca 100 deltagare. Det är ett mycket uppskattat arrangemang som anordnas av lokala ST-läkare. Man får utöver det vetenskapliga programmet träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Under dessa dagar hålls även OGUs årsmöte.

Varmt välkomna! önskar ST-läkarna på Lasarettet i Ystad.