× Information Program Anmälan Partners

PROGRAM OGU-DAGARNA
VARBERG 2024

Vi är otroligt stolta att kunna presentera följande föreläsare till OGU-dagarna 2024.
Konferensprogram och uppdateringar kring föreläsare kommer att presenteras fortlöpande
här på hemsidan och på instagram @ogudagarna, så håll utkik!

Angelica Lindén Hirschberg – Professor i Obstetrik och Gynekologi, Karolinska Institutet, inriktning reproduktionsmedicin.
Överläkare, medicinskt ansvar för gynekologisk endokrinologi, Karolinska Sjukhuset.

Elisabeth Epstein – Professor i Obstetrik och Gynekologi, Karolinska Institutet, inriktning gynekologiskt ultraljud.
Överläkare, Södersjukhuset Stockholm.

Helena Kopp Kallner – Lektor och docent i obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet.
Överläkare, Danderyds sjukhus. Ordförande för FARG och European Society of contraception and reproductive health.

Karin Pettersson – Docent i obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet. Överläkare och sektionschef för
”graviditet och förlossning” Karolinska Huddinge.

Kenny Rodriguez-Wallberg – Adjungerad professor i reproduktiv onkologi, Karolinska institutet.
Överläkare, reproduktiv medicin, Karolinska sjukhuset.

Lena Marions – Docent i obstetrik och gynekologi och universitetslektor vid institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Karolinska Institutet. Överläkare, Södersjukhuset. Medicinsk huvudredaktör för Läkartidningen.

Marie Blomberg – Professor i obstetrik och gynekologi, Linköpings universitet. Överläkare, Linköpings universitetssjukhus.

Radek Buksowicz – Biträdande överläkare, centrum för fostermedicin, Karolinska sjukhuset.

Susanne Malander – Gynonkolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Lund