Partners

Här kommer ni att hitta våra partners som gör det möjligt för oss att genomföra OGU-dagarna i Visby 2022.


Intrarosa (vaginalt DHEA) ger både lokal östrogen och androgen effekt. Förutom östrogen effekt på epitelet (tex lubrikation och pH) gör DHEA slidväggen mer elastisk samt förbättrar muskulatur och nervförsörjning.


Bayer är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av 90 års forskning. Vårt mål är att erbjuda kvinnor pålitliga, bekväma och reversibla preventivmedel.


CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Norden. Verksamheten som startade 2004 har under senare år utvecklats kraftigt i och med att ett antal nya läkemedel har introducerats.


Erol AB är leverantör av medicintekniska produkter inom gynekologi och IVF. Våra kunder är både offentliga och privata vårdgivare och specialister i hela Sverige. Våra produkter bidrar aktivt till en kvalitativ och säker behandling inom reproduktion, endometriebiopsi, hydrosonografi och hysterosalpingografi.


Vi bryr oss om kvinnors hälsa genom hela livet. Exeltis har som ambition att tillhandahålla produkter som bidrar till kvinnors hälsa och välmående oavsett ålder och livssituation. Vi erbjuder ett brett sortiment inom bland annat antikonception och menopaus.


NORGINE grundades 1906 och är ett ledande Europeiskt specialist läkemedelsföretag. Ta gärna del av Our Story och annan information som finns på www.norgine.com. Den 24/3-20 meddelade Norgine B.V förvärvet av Azanta A/S. Vårt huvudfokus inom kvinnohälsa är ANGUSTA® (misoprostol) med obstetrisk godkänd indikation
– igångsättning av förlossning (IOL). ANGUSTA® godkändes i Norden i mars 2017 och godkännande och tillgänglighet finns nu även i stora delar av Europa.


Vi är ett Köpenhamnsbaserat läkemedelsföretag som arbetar för att upptäcka läkemedel och behandlingar som kan göra en betydande skillnad för patienterna och hjälpa dom till ett friskare och längre liv. Vi är representerade i 140 länder. I Norden har vi ett 20-tal läkemedel och medicintekniska produkter. Exempelvis Dropizol® (opiumtinktur) med indikation symtomatisk behandling av svår diarré hos vuxna när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt.