Partners

Här ser ni våra partners som gör det möjligt för oss att genomföra OGU-dagarna i Ystad 2021. Under kaffe- och lunchpauserna kommer ni att kunna besöka våra utställare på konferensdagarna i Ystad.


Bayer är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av 90 års forskning. Vårt mål är att erbjuda kvinnor pålitliga, bekväma och reversibla preventivmedel.


CampusPharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på registrering och marknadsföring av läkemedel och läkemedelsnära produkter i Norden. Verksamheten som startade 2004 har under senare år utvecklats kraftigt i och med att ett antal nya läkemedel har introducerats.


Erol AB är leverantör av medicintekniska produkter inom gynekologi och IVF. Våra kunder är både offentliga och privata vårdgivare och specialister i hela Sverige. Våra produkter bidrar aktivt till en kvalitativ och säker behandling inom reproduktion, endometriebiopsi, hydrosonografi och hysterosalpingografi.


Gedeon Richter arbetar för kvinnors hälsa – för att ge kvinnor ett bättre liv. I Norden erbjuder företaget läkemedel och driver forskning inom gynekologi. Även om Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, i dag har över 11 000 medarbetare i fler än 100 länder är företaget i grunden samma personliga, passionerade bolag som apotekaren med samma namn grundade 1901. I Norden arbetar totalt 22 anställda.


Solann är ett medicintekniskt företag som fokuserar på kvinnors hälsa och produkter inom operation. Företaget grundades 2004 och har sedan dess vuxit till att bli en viktig leverantör för gynekologer, barnmorskor och kvinnor generellt. Idag är vi aktiva i Sverige, Norge och Danmark med kontor i Stockholm. På Solann tror vi på nya, innovativa produkter som kan göra skillnad för kvinnor. Vissa företag är rädda för okända produkter och förändring. Vi på Solann tycker istället att det är innovationer som driver marknaden framåt. Välkommen till oss för att lära dig mer om framtidens preventivmedel, säkrare hysterektomier, bättre smärtlindring, innovativa engångsinstrument samt andra produkter som förbättrar kvinnors livskvalitet.


Viatris är ett nytt globalt läkemedelsföretag som bildades 2020 genom sammanslagningen av Mylan och Upjohn.